تا اطلاع ثانوی، پرداخت، فقط از طریق واریز به حساب مقدور میباشد.

تحویل سفارش

سفارشات تهران، با پیک موتوری ارسال میشود.

سفارشات شهرستان با پست پیشتاز ارسال میشود.در صورتی که مشتری روشی غیر از اینها در نظر داشته باشد با هماهنگی قابل انجام است.