رجیستر

داستان رجیستری گوشی‌های آیفون۱۴ به کجا رسید!

/iphone14-is-not-smuggled

به‌تازگی گمرک اعلام کرده گوشی‌های آیفون۱۴ که به شیوه مسافری وارد کشور شده‌اند قاچاق محسوب نمی‌شوند، اما رجیستر کردن آن در حوزه اختیارات گمرک نیست.  بلاتکلیفی در رابطه با موضوع رجیستری گوشی‌های آیفون۱۴ کماکان ادامه دارد و با اینکه بیش از یک ماه از ورود این گوشی‌ها به کشور گذشت...