سیستم مبتنی بر ابر

فناوری رایانش ابری، مزایا و کاربردها

/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7

فناوری مبتنی بر ابر ( Cloud ) روز به روز در حال پیشرفت و گسترش است. در این مقاله شما را با فناوری رایانش ابری، انواع، مزایا و کاربرد آن در کسب‌ و کارها آشنا می کنیم.