شارژ

تلاش دولت آمریکا برای یکپارچه سازی درگاه شارژ

/us-senators-urge-department-of-commerce-to-follow-eus-standard-charger-policy

طبق گزارش‌های قبلی، اتحادیه اروپا قانونی درباره درگاه شارژی یکپارچه وضع کرده که تمام دستگاه‌های الکترونیکی با اندازه کوچک و متوسط را ملزم به بهره از درگاه شارژ  USB-C می‌کند. اکنون مجلس ایالات متحده نیز به دنبال وضع قانونی مشابه می‌باشد، چند نفر از سناتورهای آمریکایی جدیداً با ارائه نامه‌ای به وزارت بازرگانی