شارژ سریع تلفن همراه

استفاده از فناوری شارژ سریع برای گوشی‌های هوشمند؛ مفید یا مضر

/%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9

امروزه، محافظت از تلفن های موبایل، اولویتی بسیار مهم و ضروری و باتری گوشی های همراه از مهم ترین اجزای آنها محسوب و تضعیف باتری عملاً به بی استفاده شدن گوشی های همراه منجر می شود. در این مقاله، صحت و سقم اینکه فناوری شارژ سریع یا فست شارژ برای تلفن های موبایل ضرر دارد یا خیر را بررسی می کنیم.