شرکت متا

تیک آبی اینستاگرام از رایگان تا پولی شدن

/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

اینستاگرام که بعد از قضیه اعتراضات اخیر به دیار باقی پیوست البته می خواست بپیونده ولی مردم چون علاقه مند بودند با فیلتر شکن رایگان یا نسخه پولی هنوز به سراغ این برنامه پر کاربرد می روند به طور کلی زندگی و درآمد خیلی از مردم به این شبکه اجتماعی وابسته بود بگذریم بهتره بگیم چطور شد که تیک آبی اینستاگرام پولی شد؟