فضای مجازی

ترس از نصب اپلیکیشن ایرانی تا آمار غیر واقعی

/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

امنیت شبکه های اجتماعی طبق گفته های برنامه نویسان و هکر بسیار پایین است و ترس از اینکه این شبکه های اجتماعی توسط ارگان نظامی کنترل بشوند خودش جزو عواملی است که شما را به سمت شبکه اجتماعی امن سوق می دهد.