چشم آسمان

ردپای تمدن فرازمینی در تلسکوپ «چشم آسمان»

/china-says-it-may-have-detected-signals-from-alien-civilizations

بر اساس گزارشی که توسط روزنامه دولتی Science and Technology Daily چین منتشر شد، تلسکوپ غول آسای «چشم آسمان» که بزرگ‌ترین تلسکوپ رادیویی دنیا نیز هست، سیگنال مشکوکی را دریافت کرده که ممکن است مربوط به حیات فرازمینی باشد...