FDA

سنسورهای گلکسی واچ ۴ به اندازه ابزارهای پزشکی دقیق هستند

/study-claims-samsung-galaxy-watch4-sensors-closely-comparable-to-medical-tools

بر اساس بررسی‌های انجام شده روی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ سامسونگ، دقت سنسورهای این محصول تا حد زیادی به تجهیزات و ابزار پزشکی شباهت دارند. بر همین اساس هنگام سنجش میزان اکسیژن خون توسط این ساعت هوشمند، می‌توانید مطمئن باشید که نتیجه این آزمایش...