X5 VS X4

مقایسه پوکو X4 پرو و پوکو X5 پرو

/x5-pro-vs-x4-pro

دو تا گوشی از برند شیائومی را مقایسه می کنیم دو نسخه از سری پوکو نسخه های ایکس در شروع تصور می کنید نسخه جدید بهتر است ولی بهتر از مقایسه را انتها مطالعه کنید تا بهتر درک کنید.