ابزار چت بات

هوش مصنوعی در حال تسخیر جهان

/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

هوش مصنوعی در جهان به سرعت در حال پیشرفت است و با نفوذ و رسوخ عمیق و نقشی پررنگ در تمامی شئون و جنبه های زندگی بشر با قابلیت ها و جنبه های مثبت و منفی بیشمار با سرعتی باورنکردنی جهان را تسخیر خواهد کرد. سال ۲۰۲۳ را احتمالاً باید سال هوش مصنوعی و پرچم دار آن، یعنی ChatGPT نامگذاری کرد؛ یک چت بات که با عمومی کردن هوش مصنوعی جهان فناوری را متحول کرده است.