باتری یکی از متعلقات تلفن های موبایل محسوب می شود که کاربران بیش از همه نسبت به آن نگران هستند. اپلیکیشن هایی وجود دارند که شارژ باتری را به سرعت خالی می کنند. راه ها و روش های مختلفی برای کاهش مصرف نیرو و افزایش عمر باتری گوشی وجود دارند و البته همه آنها همیشه کارآمد نیستند.


ارائه کننده این گزارش، شرکت تحقیقاتی پی کلود (pCloud) است که نتیجه بررسی اپلیکیشن هایی که بیشترین استفاده از باتری را دارند از بین 100  اپلیکیشن محبوب بر حسب عوامل زیر انتخاب و در نهایت، در فهرست نهایی قاتلان باتری گوشی منتشر کرده است : مکان، دوربین، انرژی ( شارژ باتری ) و اینکه آیا اپلیکیشن، حالت تاریک را عرضه کرده است یا خیر.


در میان اپلیکیشن هایی که شارژ زیادی از موبایل های هوشمند مصرف می کنند برخی مفید، پرکاربرد و محبوب هستند و بیشتر دانلود می شوند. در ادامه، فهرست اپلیکیشن هایی را که بیشترین مصرف انرژی را دارند ( اپلیکیشن های قاتل باتری گوشی )، بررسی می کنیم.


۱- Fitbit

۲- Uber

۳- Skype

۴- Facebook

۵- Airbnb

۶- Instagram

۷- Tinder

۸- Bumble

۹- Snapchat

۱۰- WhatsApp


در صورتیکه از اپلیکیشن هایی استفاده می کنید که مصرف شارژ بالایی دارند، در زمانی که آنها را اجرا نکرده اید مجوزهای مورد نیاز ( مانند مجوزهای مکان و ... ) را غیر فعال کنید و در مواقعی که نیازی به آنها ندارید به طور کامل از برنامه خارج شوید تا فعالیت پس زمینه آنها موجب صرف انرژی نشود.