ناتینگ فون

مشخصات ناتینگ فون 2 چیست؟

/%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88%D9%86-2

به نظر خیلی از کاربران دقیقا مثل فیلم های تخیلی یا بهتر بگیم فیلم های آینده نگری که هر چیز که فکرش را نمی کنید به واقعیت می پیوند گوشی های ناتینگ فون هم ایده ای است که در حال حاضر به واقعیت پیوسته احساس می کنید این گوشی برای الان نیست و از آینده به این زمان آمده.