هدست واقعیت ترکیبی

15 خرداد روز شگفتی ساز اپل

/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%BE%D9%84

هدست واقعیت مجازی روزی دنیای انسان ها را تسخیر خواهد کرد باورتان نمی شود بله همان طور که گوشی هوشمند در دست خود دارید و همه فرزندان شما به گوشی هوشمند جدید مجهز هستند یعنی اینکه شما قدمهای شروع را گذاشته اید.