پست اینستاگرام

قابلیت پین کردن پست‌ها در اینستاگرام به صورت آزمایشی فعال شد

/instagram-is-testing-a-pinned-post

اینستاگرام در حال تست ویژگی جدیدی است که به کاربران این امکان را میدهد تا  پست‌های خاصی را در بالای صفحه‌ی پروفایل خود پین کنند، یکی از توسعه دهندگان شرکت متا به خبرگزاری  TechCrunchگفته: "ما در حال تست ویژگی جدیدی هستیم که به کاربر امکان می‌دهد پست‌های برگزیده خود را در بالای همه پست‌ها قرار دهند ".